CÔNG TY TNHH QUỐC HUY WINDOW 0912683232

CÔNG TY TNHH QUỐC HUY WINDOW 0912683232

CÔNG TY TNHH QUỐC HUY WINDOW 0912683232

Hồ Sơ Năng Lực

1. GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH

2. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH CỦA DOANH NGHIỆP

BỐ TRÍ NHÂN SỰ

 

 

NHÂN SỰ

 

HỌ TÊN

 

NĂM SINH

NĂM CÔNG TÁC

 

HỌC VẤN

NHIỆM VỤ DỰ KIẾN ĐƯỢC GIAO

 

KINH NGHIỆM CÓ LIÊN QUAN

1) QUẢN LÝ CHUNG

-Tại trụ sở

Lê Văn Chương

1985

2009

 

Giám đốc

Quản lý, điều hành chung các công việc

-Tại trụ sở

Đinh Quang Minh

1983

2011

Cao Đẳng

Quản lý điều hành

Quản lý kỹ thuật sản xuất và thi công

-Tại hiện trường

Nguyễn Lê tùng   

1985

2011

Đại học

Chỉ huy trưởng

Chỉ huy trường nhiều công trình

2) QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

-Tại trụ sở

Ngô Minh Trung

1983

2006

Đại học

Quản lý tài chính

Kế toán trưởng

-Tại trụ sở

Trần Thị Toàn

1987

2010

Đại học

Quản lý tài chính

Kế toán

3) QUẢN LÝ KỸ THUẬT

-Tại trụ sở

Võ Văn Nhất

1992

2012

Cao đẳng

Quản lý kỹ thuật

Quản lý các vấn đề liên quan đến kỹ thuật

-Tại trụ sở

Nguyễn Hiệp

1992

2015

Đại học

Quản lý sản xuất

Quản lý các vấn đề liên quan đến kỹ thuật sản xuất

-Tại hiện trường

Lê Thanh Trọng  

1995

2014

Đại học

 Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật thi công tại công trình

Tại hiện trường

Hoàng Minh Kha

1983

2009

Đại học

Đội trưởng đội thi công 

Quản lý công nhân, vật tư tại công trình

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CÔNG NHÂN

 

STT

HỌ TÊN

NĂM SINH

KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

GHI CHÚ

1

Lê Thanh Hoàng

1996

Đội tưởng tổ đứng máy

Đội 1

2

Lê Quốc Vũ

1999

Gia công hàng tại xưởng 

 

3

Lâm Thanh Liêm

1972

Gia công hàng tại xưởng 

 

4

Lê Văn Thành

1975

Gia công hàng tại xưởng 

 

5

Lê Công Phước

1983

Đội trưởng đội lắp đặt hoàn thiện  

Đội 2

6

Phan Văn Toàn

1993

Lắp đặt hoàn thiện

 

7

Lê Văn Hiển

1983

Lắp đặt hoàn thiện

 

8

Phan Hiệu

1996

Lắp đặt hoàn thiện

 

9

Trương Nhật Đẩu

1999

Lắp đặt hoàn thiện

 

10

Nguyễn Hoàng Lâm

1999

Lắp đặt hoàn thiện

 

11

Hồ Hoàng Tú

1995

Lắp đặt hoàn thiện

 

12

Nguyễn Vy Bảo

1994

Lắp đặt hoàn thiện

 

13

Phan Hùng

1995

Lắp đặt hoàn thiện

 

14

Nguyễn Thành Hân

1995

Lắp đặt hoàn thiện

 

15

Nguyễn Thành Đạo

1992

Đội trưởng đội lắp đặt hoàn thiện  

Đội 3

16

Trần Tân Tiến

1999

Lắp đặt hoàn thiện

 

17

Hồ Hoàng Tú

1995

Lắp đặt hoàn thiện

 

18

Lê Văn Đấu

1995

Lắp đặt hoàn thiện

 

19

Nguyễn Công Châu

1990

Lắp đặt hoàn thiện

 

20

Nguyễn Hoài Nam

1999

Lắp đặt hoàn thiện

 

21

Nguyễn Văn Diện

1999

Lắp đặt hoàn thiện

 

22

Nguyễn Văn Nhì

1992

Lắp đặt hoàn thiện

 

23

Nguyễn Thanh Hải

1984

Lắp đặt hoàn thiện

 

24

Võ Văn Tùng

1986

Lắp đặt hoàn thiện

 

25

Phạm Hồng Dưỡng

1995

Đội trưởng đội vệ sinh hoàn thiện

Đội 4

26

Lê Chí Thắng

1979

Đội vệ sinh hoàn thiện

 

27

Trần Ngọc Tính

1999

Đội vệ sinh hoàn thiện

 

28

Hoàng Văn Lam

1999

Đội vệ sinh hoàn thiện

 

29

Bùi Lê Phước Hải

1987

Đội vệ sinh hoàn thiện

 

30

Nguyễn Thanh Hải

1984

Đội vệ sinh hoàn thiện

 

3. NĂNG LỰC VỀ TÀI CHÍNH

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TRƯỚC ĐÂY CỦA NHÀ THẦU

TP.HCM, ngày 01 tháng 07 năm 2018

Tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH QUỐC HUY WINDOW

 

Số liệu tài chính cho 03 năm gần nhất

Năm 1: 2015

Năm 2: 2016

Năm 3: 2017

 

 

Thông tin từ bảng cân đối kế toán

 

Tổng tài sản

2.998.853.459

8.710.543.288

16.519.369.438

Tổng nợ

183.000.000

Chia sẻ:
Tin liên quan
Facebook chat