CÔNG TY CHÚNG TÔI MỞ RỘNG KINH DOANH CẦN TUYỂN GẤP NHỮNG VỊ TRÍ SAU:

CÔNG TY CHÚNG TÔI MỞ RỘNG KINH DOANH CẦN TUYỂN GẤP NHỮNG VỊ TRÍ SAU:

CÔNG TY CHÚNG TÔI MỞ RỘNG KINH DOANH CẦN TUYỂN GẤP NHỮNG VỊ TRÍ SAU:

CÔNG TY CHÚNG TÔI MỞ RỘNG KINH DOANH CẦN TUYỂN GẤP NHỮNG VỊ TRÍ SAU:

CÔNG TY CHÚNG TÔI MỞ RỘNG KINH DOANH CẦN TUYỂN GẤP NHỮNG VỊ TRÍ SAU:

- Nhân viên kỹ thuật nhôm kính
- Nhân viên kinh doanh
- Giám sát thi công

 

Chia sẻ:
Facebook chat